Regulamin

1. Przedsiębiorca, kontakt
1.1    Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www:wusbrzeziny.pl jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP  Wytwórnia  Umundurowania Strażackiego z siedzibą w Brzezinach, ul. Żeromskiego 3 (zwana dalej: ZOSP RP WUS), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000116212, posiadająca REGON: 007024050-00022, NIP: 833-000-31-70,

1.2    Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady sklepu funkcjonującego pod domeną www.sklep.wusbrzeziny.pl.

1.3    Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym pod adresem siedziby ZOSP RP WUS,  telefonicznie pod numerem 46 874-34-36 w. 27 lub przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

2. Zasady działania sklepu internetowego ZOSP RP WUS

ZOSP RP WUS prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. ZOSP RP WUS ma prawo do sprzedaży towarów dostępnych w ramach sieci dystrybucyjnej ZOSP RP WUS.

3. Zamawianie towarów

3.1.  Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www:wusbrzeziny.pl

3.2. Realizacja zamówień następuje w kolejności wpływania, aż do wyczerpania  zapasów towaru.

3.3.  Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

3.4.  Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.


4. Jak kupować w sklepie internetowym – szczegółowa instrukcja

4.1    Po wybraniu przez Klienta towaru należy kliknąć ikonę „Do koszyka”. Klient dokonując zakupu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych , zgodnie z postanowieniami  pkt 15  regulaminu

4.2    Na pierwszym etapie składania zamówienia wybrane towary widoczne w Koszyku powinny zostać potwierdzone.

4.3    Po potwierdzeniu Klient przechodzi automatycznie do drugiego etapu „Dostawy”  
gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru. Klient wraz z zamówionym towarem otrzymuje dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub na życzenie Klienta faktury VAT.

4.4   Po wybraniu sposobu dostawy  i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych należy wybrać sposób płatności.

4.5    Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności przelewem na rachunek bankowy ZOSP RP WUS lub za pobraniem w momencie dostawy.

4.6    W przypadku wybrania jako formy płatności za towar płatności przelewem na konto bankowe ZOSP RP WUS, dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek ZOSP RP WUS zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie.

4.7    Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.
 
4.8    ZOSP RP WUS może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

5. Ceny

5.1    Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

5.2    Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
 
5.3    Cena towaru podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez ZOSP RP WUS zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

5.4    ZOSP RP WUS zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

6. Dostępność zamówionych towarów

6.1    Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami potencjalnie dostępnymi.

6.2    W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

6.3    W karcie produktu udostępniana jest Klientom informacja o pełnym zakresie rozmiarów – rozmiary aktualnie niedostępne również znajdują się na tej liście, jednakże są wyraźnie oznaczone. Produktu w rozmiarze niedostępnym nie można dodać do koszyka.

7. Niemożność zrealizowania zamówienia

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub braku możliwości zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

8. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

8.1    Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.

8.2    W przypadku przesyłki opłacanej przy odbiorze, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu.

8.3.   W przypadku wyboru jako formy płatności, płatności przelewem na konto bankowe ZOSP RP WUS, realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto bankowe ZOSP RP WUS. Od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany kurierowi.

8.4.    Jeżeli wybrany towar jest dostępny, towar zostanie wysłany do Klienta w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia.

8.5    Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska Poczta Polska – przewidywany czas dostawy to dwa dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 16 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia.

9. Formy płatności za zamówienie

9.1    Za pobraniem: zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki kurierskiej.

9.2    Przelew tradycyjny na konto bankowe ZOSP RP WUS: PKO BP SA III Oddział w Łodzi, 71 1020 3378 0000 1402 0011 5824

9.3    Uwaga! Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta emaila z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do ZOSP RP WUS na adres: sklep@wusbrzeziny.pl

10. Umowa sprzedaży

10.1   Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www:wusbrzeziny.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

10.2   Umowa musi być zawarta w języku polskim.

11. Koszt dostawy

11.1   Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.

11.2   Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności i wynosi:
•    w przypadku przesyłki kurierem Poczta Polska i płatności przelewem – wartość zamówienia + opłata 14,15 PLN brutto;
•    w przypadku przesyłki kurierem Poczta Polska i płatności przy odbiorze – wartość zamówienia + opłata 16,85 PLN brutto;

12. Odstąpienie od umowy

12.1   Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

12.2   Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

12.3     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi powiadomić ZOSP RP WUS, ul. Żeromskiego 3, 95-060 Brzeziny, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane tradycyjną  pocztą lub pocztą elektroniczną).

12.4     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
12.5     W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, ZOSP RP WUS zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym ZOSP RP WUS została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

12.6     Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

12.7     ZOSP RP WUS dokona zwrotu płatności po otrzymaniu towaru.

12.8     Towar należy odesłać na adres ZOSP RP WUS, ul. Żeromskiego 3, 95-060 Brzeziny nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował ZOSP RP WUS  o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

12.9    Klient jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

12.10     Klient może także zwrócić rzecz w siedzibie ZOSP RP WUS, ul. Żeromskiego 3,
95-060 Brzeziny.

12.11      Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Reklamacje

13.1     Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów ZOSP RP WUS ponosi odpowiedzialność za wady.

13.2     Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym ZOSP RP WUS może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz gwarancją.

13.3     Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail na następujący adres mailowy sklep@wusbrzeziny.pl lub listownie na adres ZOSP RP Wytwórnia Umundurowania Strażackiego , 95-060 Brzeziny, ul. Żeromskiego 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, za pomocą którego Klient złożył zamówienie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis przyczyny reklamacji oraz w miarę możliwości dowód zakupu.

13.4     Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz „Reklamacja” (dostępny na stronie internetowej ZOSP RP WUS www.wusbrzeziny.pl), który można wydrukować, a następnie odesłać towar na adres: ZOSP RP WUS, ul. Żeromskiego 3, 95-060 Brzeziny.
   
13.5     ZOSP RP WUS rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.

13.6     W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji ZOSP RP WUS dokona wymiany towaru na towar wolny od wad lub dokona zwrotu płatności zgodnie z kwotą dokumentu sprzedaży (paragon, faktura)

13.7     W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.


14. Rezygnacja z zamówienia

14.1    Klient może zrezygnować z zamówienia.

14.2    Klient ma możliwość anulowania zamówienia poprzez kontakt poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie.

15. Postanowienia końcowe

Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT. ZOSP RP WUS nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.

15.1     Przetwarzanie danych osobowych
 
Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez ZOSP RP WUS danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

15.2     Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i o prowadzącym sklep internetowy – ZOSP RP WUS.

15.3     Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Wytwórnia  Umundurowania Strażackiego z siedzibą w Brzezinach, ul. Żeromskiego 3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia czy przeniesienia, a także do skorzystania z prawa do zapomnienia. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie są przekazywane poza EOG.