Polecane

Witamy

Wytwórnia Umundurowania Strażackiego to przedsiębiorstwo, które nieustannie rozwija się poprzez inwestycje i wdrażanie innowacyjnych technologii.

Wytwórnia specjalizuje się w produkcji:

  • srodków ochrony indywidualnej dla jednostek OSP i PSP,
  • srodków ochrony indywidualnej dla osob pracujących w atmosferze zagrożonej wybuchem,
  • umundurowania dla Ochotniczych i Państwowych Straży Pożarnych oraz innych slużb mundurowych.

Szeroki asortyment oraz jego gwarantowana jakość sprawiają, że firma jest wysoko oceniana przez klientów, a jej logo rozpoznawalne na rynku strażackim.

O wysokiej jakości wyrobów WUS swiadczą nie tylko otrzymane nagrody i wyróżnienia, ale również certyfikaty i świadectwa dopuszczenia oraz wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001.